Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Søke om byggetiltak

Alle generelle henvendelser vedrørende bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven rettes til vårt kundemottak på Byfogdløkken, telefon 33 34 86 00,

e-post: kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no

Når du ønsker å sette i gang med bygging er det forskjellige kategorier du kan falle inn under:

  1. Tiltak som kan bygges uten at du trenger å søke. (pbl § 20-5)
  2. Tiltak som du trenger å søke om, og hvor du selv kan stå for søknad og kan være ansvarlig for bygging. (PBL § 20-4)
  3. Tiltak som du trenger å søke om, og som krever at søknad, prosjektering og utførelse forestås av foretak med ansvarsrett. (PBL § 20-3)

Her kan du se hva som gjelder for det du ønsker å bygge:  Veileder Byggeplaner NKF   

 

Søknadspakken, klikk her

 

1 - Tiltak uten søknadsplikt

En rekke byggetiltak er untatt fra søknad om tilatelse. Det innebærer at kommunen ikke skal forhåndsvurdere lovligheten av tiltaket. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltakene utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Dette vil si at et tiltak kun er unntatt fra søknadsplikt hvis de ikke strider mot plan- og bygningsloven, reguleringsplan, kommuneplan, andre gjeldende planer eller annet regelverk for eksempel automatisk fredning av kulturminner, strandsoner og vegloven.
Konkrete eksempler på tiltak som strider mot annet regelverk er for eksempel:
  • Plassering av et tiltak nærmere enn 15 meter fra kommunal veg, målt fra midten av veien
  • Endring av avkjørsel til kommunal veg.
  • Plassering nærmere enn 4 meter fra kommunale vann- og avløpsledninger.

I disse tilfeller skal avdeling Bydrift i Tønsberg kommune kontaktes for godkjenning. Gjelder det plassering eller avkjørsel ved fylkesveg skal Statens vegvesen kontaktes.

Se i oversikten her: Veileder Byggeplaner NKF  hva som kan oppføres uten å søke. Vær obs på at all reklame og skilting er søknadspliktig i Tønsberg (jfr. Kommuneplanens bestemmelser). Vær også obs på at bruksendring også er søknadspliktig (f.eks. bodareal på loftet som ønskes brukt som stue eller soverom)
Her finner du god informasjon om tiltak uten søknadsplikt:

Tiltakshaver skal informere kommunen når frittliggende bygning eller tilbygg er ferdigstilt. Tegninger og situasjonskart skal sendes inn sammen med dette skjema:  5188 ferdigmelding.

2 - Tiltak uten ansvarsrett

Søknadspakken, klikk her

Tiltak uten ansvarsrett kan for eksempel være tilbygg, garasje og andre mindre frittliggende bygg. Tiltakshaver kan i disse tilfeller selv stå som ansvarlig for byggingen. Som en hjelp er det utarbeidet en søknadspakke for slike tiltak. Den inneholder generell informasjon, blanketter og veiliedning i hvordan man utarbeider en komplett søknad. Klikk på banneret for å laste ned søknadspakken. 

3 - Tiltak med ansvarlig foretak

Faller ikke tiltaket inn under en av de forrige kategorier, da må søknad, prosjektering og utførelse forestås av foretak med ansvarsrett. Mer informasjon om både krav til godkjenning av foretak og om nødvendige skjemaer for søknader etter pbl § 20-3 finner du på sidene til Direktoratet for byggkvalitet:
www.dibk.no   &     Byggesaksblanketter

 

Byggesak over disk

For enklere tiltakstyper tilbyr Tønsberg kommune Byggesak over disk. Dette er et tilbud til de som skal gjennomføre utvalgte enkle byggetiltak. Dette betyr at man, etter timeavtale, kan få behandlet enkelte typer byggesøknader mens man venter. 

Søker må selv gå igjennom sjekklisten til det aktuelle byggetiltaket, for å se om søknaden kan behandles som en byggesak over disk. Det forutsettes at søknaden er komplett for at den skal kunne behandles over disk.

Her finner du mer informasjon om byggesak over disk.

Søke etter saker

Har du sendt inn en byggesøknad til oss og lurer på hva som skjer i saken? Da kan du søke opp dette selv i vårt saksarkiv. Du kan velge om du vil søke på saksnummer, saksbehandler, dato eller gårds- og bruksnummer. Husk at hvis du skal søke på gårds- og bruksnummer må det være 4 siffer - 4 siffer. Fyll eventuelt inn med 0 foran. Gå til søkersiden her
 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/26/2016 ]
Gebyr
Til nedlasting
Veiledere & Regelverk
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan