Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Næringsutvikling

Virksomheten er bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonene og politikere og administrasjon.

Virksomheten Næringsutvikling håndterer og koordinerer næringsarbeidet i Tønsberg kommune. Gjennom etablerernettverket START i Vestfold tilbyr vi nyetablerere og bedrifter i utvikling gratis veiledning og tilgang til et omfattende nettverk av offentlige og private hjelplere. I samarbeid med Nøtterøy kommune drifter vi Gründerhuset, som er et inkubatortilbud til bedrifter som er godt i gang med etableringen.

Næringsutvikling er bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonene og politikere og administrasjon i kommunen, og skal sørge for at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene er god. Gjennom aktiv deltakelse i kommunale og regionale planprosesser sørger for at næringslivets interesser blir ivaretatt. Vi har også et godt samarbeid med regionale myndigheter, Høgskolen i Vestfold og ulike aktører i hjelpeapparatet som blant annet Innovasjon Norge, Connect og Nettverksbanken.

Næringsutvikling har kontorer i Storgt. 38 - tlf. 48 05 33 33.

START er et program som kan hjelpe deg hvis du for eksempel tenker å starte et eget firma eller har en spennende forretningsidè. Tlf. 815 00 933 eller start@tonsbergutvikling.no

Reiselivsnæringen er en sentral del og Turistkontoret hører derfor til virksomheten.

Næringssjef : Øystein Sandtrø, telefon 954 29922. Han har kontor i Storgt. 38. mailto:oystein.sandtro@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/27/2015 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan