Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Kultur, idrett og folkehelse

Kultur skal være bredt, mangfoldig og favne alle aldersgrupper. Kultur er viktig for en kommune i utvikling. Det handler om å tilrettelegge, utvikle kulturarenaer og øke den økonomiske støtten til kulturarrangører, arrangementer og produksjoner. I Norges eldste by skal byens historiske særpreg ivaretas, blant annet ved å bevare og rehabilitere miljøer og bygninger, spesielt fra middelalderbyen. Kultur skal også sees i et næringsmessig perspektiv.

Alle innbyggere i Tønsberg skal ha gode muligheter til fysisk aktivitet og positive opplevelser i nærheten av der de bor. Dette gjelder friluftsliv og mosjonsidrett, så vel som konkurranseidrett. Nærområder for lek, friluftsliv og idrettslig aktivitet skal utbygges videre.

 

                                                Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/15/2016 ]
Relatert informasjon
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan