Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Aulerød barnehage

Barnehagen har plasser for barn i alder 0-6 år .
Barnehagen har ulike funksjonsrom som for eksempel formingsrom, motorisk rom, forskerom,
konstruksjonsrom og dramarom.
Vi vektlegger barns medvirkning i bruk av ulike rom.

 

Aulerød barnehage er en tilrettelagt barnehage for hørselshemmede førskolebarn i Vestfold fylke og gir et audiopedagogisk tilbud etter Opplæringsloven § 2.6 og § 5.7 etter sakkyndig vurdering.
Det foreligger en egen samarbeidsavtale som beskriver opptak av barn og samarbeidet forøvrig med de andre kommunene.

 

Aulerød barnehage har også ordinære plasser for hørende barn.

 

Aulerød barnehage er en del av virksomheten Vestre Tønsberg barnehager.

Virksomhetsleder:  Sølvi Mevold Gjennestad

Tlf. 413 27 876
solvi.mevold.gjennestad@tonsberg.kommune.no


Fagleder/styrer:
Cecilie Byholt
Tlf. 33 34 46 42
ellen.cecilie.byholt@tonsberg.kommune.no

Besøksadresse: Aulerødveien 32, 3170 SEM

Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Tlf:
33 34 46 42

Åpningstid: kl. 07:15 til 16:30Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/11/2016 ]
Les mer
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan