Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Allemannsretten

Allemannsretten omfatter retten til ferdsel og opphold i utmark og i deler av innmarka vinterstid, og er dermed et viktig grunnlag for alt friluftsliv. Allemannsretten eksisterer side om side med eiendomsretten. Det gjør at det påhviler både allmennheten og grunneiere et ansvar for gjensidig respekt og hensyntaken.

Formålet med friluftsloven (1996) er "å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes."Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/03/2017 ]
Les mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan