Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Autorisasjonsbevis - plantevern

Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler må ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Autorisasjon gjelder for 10 år fra avlagt prøve.

Hvem kan få tjenesten:
Autorisasjonsbevis kan gis til personer som:

  • Har fylt 18 år og som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave
  • Har dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler

Søknad
Fylkesmannens landbruksavdeling  gjennomfører kurs i samarbeid med forsøksringene. Det er Bygdefolkets studieforbund som er teknisk arrangør av kursene.
Påmelding kan skje til BSF Vestfold,  tlf: 33 36 32 10, vestfold@bsfstudie.no .
Etter bestått eksamen kan du be om å få utstedt autorisasjonsbevis.
Anmodning om bevis gjøres skriftlig eller muntlig til kommunens landbrukskontor.
Søknadene behandles fortløpende og autorisasjonsbevis blir sendt søker i posten i løpet av 1-2 uker. Det er Mattilsynet som skriver ut autorisasjonsbeviset etter melding fra landbrukskontoret. Mattilsynet er klageinstans.

Hva kan du forvente av oss/hva kan vi forvente av deg:
Landbrukskontoret kontrollerer at eksamen er bestått og at man er registrert som yrkesdyrker. Hvis man ikke er yrkesdyrker må arbeidsforhold og behov for autorisasjonsbevis dokumenteres skriftelig.  Ved tap av bevis kan kommunen utstede midlertidige eller duplikatbevis.


Kontakt oss

postmottak@tonsberg.kommune.no eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33 34 86 44 / 33 34 86 41 / 33 34 86 00
Postadresse: Tønsberg kommune, Kommuneutvikling (landbruk), P.B. 2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse : Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1.

Kontaktperson: John Ramberg eller Anne HeklandTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Les mer
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan