Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Arbeidstilbud

Tilbud om tilrettelagt arbeid og aktivitet for funksjonshemmede. 

Tema
Velferds- og aktivitetstilbud, omsorgstjenester.

Om arbeidstilbudene
Innenfor arbeidstilbudene er det aktivitetssenter, arbeidstrenings- og produksjonsavdeling for hådverksprodukter som selges i eget butikkutsalg.

Besøk butikkens facebookside - Akantus verksted og Manus Gavemakeri

Arbeidsplasser i Utegruppa og personalkantine Byfogdøkka er andre tilbud.  Det er også mulighet for direkte utplassering i bedrift og i Smiløkka og Fønix.

Transport til arbeidsplass

Arbeidstakere som ikke kan benytte ordinære transportmidler til de kommunale arbeidstilbudene kan be om tilrettelagt transport

Hvem kan få arbeidstilbud
Personer med nedsatt funksjonevne over 18 år med innvilget varig uførepensjon.

Hva kreves for å få arbeidstilbud
Arbeidstilbud tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven. Søknad om arbeidstilbud sendes til virksomhet Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Hva koster tjenesten
Ingen egenandel for deltaker i arbeidstilbudene.

Kontaktinformasjon
Enhet arbeidstilbud
Tlf  33 34 81 60

Kontaktperson:
Enhetsleder Elin Hagen 
epost: elin.hagen@tonsberg.kommune.no

Adresse:
Årfuglveien 4, 3123 TønsbergTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/27/2015 ]
Aktuell informasjon
Selvbetjening
Regelverk
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan