Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Akersvannet naturreservat

Akersvannet er et naturreservat og er 2 km2 stort. Det er kun nord delen av vannet som ligger i Tønsberg kommune.

På 1990 tallet var det stor algeoppblomstring og fiskedød p.g.a høyt fosfor i vannet. Det ble satt i gang et prosjekt for å redusere tilgangen av fosfor fra landbruket. 11 fangdammer ble anlagt for å fange opp avrenning av jord og næringssalter fra jordbruket. Dette har vært vellykket selv om vannet fortsatt er veldig næringsrikt. Det er et rikt plante og dyreliv i tilknytning til vannet.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/12/2013 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan