Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Avløsning ved ferie og fritid

Det kan søkes en gang i året. Søknadsfrist 20. januar.

Ordningen skal gi de som driver husdyrproduksjon mulighet til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie hjelp.  Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av antall dyr foretaket hadde 1. januar året før.

Hvem kan få tjenesten
Tilskudd kan gis til foretak med husdyr som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer.  Grunnvilkårene i forskrift om produksjonstilskudd må være oppfylt. 

Foretaket må være:

  • registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen
  • registrert som merverdiavgiftspliktig
  • kunne levere omsetningsoppgave som landbruksforetak
  • eller har hatt en omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på minimum 20000 kroner de siste 12 månedene før registreringsdato. 

Enkeltpersonforetak må organisere avløsningen som et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. Utgiftene må kunne dokumenteres.  Foretaket kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag eller avløserring. Andre foretak enn enkeltpersonforetak får avløsertilskuddet som et direkte tilskudd.

Les mer og finn skjemaer på SLF (Statens landbruksforvaltning) sine nettsider

Hva kan du forvente av oss/hva kan vi forvente av deg                                                                   
Kommunen kan gi veiledning til utfylling av søknaden.  Kommunen mottar, behandler søknaden og fatter vedtak. Utbetaling i juni. Gårdbrukeren må sende søknaden innen søknadsfristen og sørge for at opplysningene som oppgis i søknaden er riktig i forhold til dyretall, utbetalt lønn, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mm. 

Kontakt oss
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33 34 86 00 / 33 34 86 44 / 33 34 86 43 / 33 34 86 41
Postadresse: Tønsberg Kommune, Kommuneutvikling landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsensalle 1.
Kontaktperson: John Ramberg, Christer Kornstad eller Anne HeklandTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Les om lignende tema
Aktuelle lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan