Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Arbeidsgiverskontroll

Arbeidsgiverskontroll
Skatteoppkreveren kontrollerer at arbeidsgivere gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser.

Skatteoppkreveren kontrollerer også at regnskapsloven og opplysningsplikten i ligningsloven overholdes. Arbeidsgiverkontrollen er hjemlet i lov av 17 juni 2005 nr 67 om betaling og innkreving av skatte og avgiftskrav.

Se: Skattebetalingsloven § 5 - 13Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/20/2013 ]
Relatert informasjon
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan