Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Avløsning ved sykdom,svangerskap mm

Tilskudd til avløsning ved sykdom, svangerskap mm er en del av velferdsordningene i jordbruket . Formålet er å bidra til å finansiere leie av avløser når en som har næringsinntekt fra landbruk er syk, og ikke kan delta i arbeidet i foretaket.

Hvem kan få tjenesten:
Husdyr-,veksthus-,plante- og honningprodusenter kan få tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Søker må ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri på min. 1/2 G og ellers oppfylle vilkårene etter generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket.

Søknadsskjema:
Bruk skjema SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom.  Søknaden må være fullstendig utfylt, og ha underskrift fra både søker og avløser. 

Søknaden må være sendt inn til kommunen senest 3 mnd etter siste dag som gir rett til tilskudd. Tilskuddet kan utbetales til søker eller avløserlag.

Dokumentasjon som kreves:

-Kvittering for utbetalt lønn
-Kvitteringer for betalt arbeidsgiveravgift,
-Betalt skattetrekk eller frikort,
-Betalte feriepenger for avløser
-Kopi av sykemelding
-Utskrift av godkjent ligning.
-Ved bruk av avløser ansatt i avløserlag må det legges ved dokumentasjon fra avløserlaget over utført avløsning.

Kommunen kontrollerer dokumentasjonen, beregner tilskuddet og videresender søknaden til Fylkesmannen som avgjør søknaden.
Ved beregning av tilskuddet blir det gjort fratrekk for utbetalt sykepenger,lønn mm.
Det er gratis å søke.

Kontakt oss:
Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33 34 86 00 / 33 34 86 44

Postadresse: Tønsberg Kommune, Kommuneutvikling (landbruk), postboks 2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1.
Kontaktperson: John RambergTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Skjema, lover og forskrifter
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan