Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Avlastningshjem til jente på 9 år. Arkivsaknr. 17/5997

Tiltak for funksjonshemmede søker forsterket avlastningshjem til jente på 9 år. Oppdraget er ledig omgående.

Virksomhet Barn og Unge , består av interkommunal barnevernvakt, barnevernet, helsestasjon og forebyggende helsetjenester, pp-tjenesten, tjenesten for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
Sistnevte har ansvar for tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten består av Årfugveien Ressurssenter, Senter for Forebygging og et saksbehandlingsteam.

Hovedarbeidsoppgaver:
Oppdraget vil innebære en helg i måneden og enkelte ukedager i løpet av en måned. Jenta trenger et forutsigbart avlastningshjem med trygge rammer. Eventuelt egne hjemmeboende barn bør være i tenårene eller voksne. Jenta er psykisk utviklingshemmet og trenger hjelp til alle dagligdagse gjøremål og hun trenger voksen støtte gjennom hele dagen. Hun er en blid og sosial jente som liker å være sammen med andre. Jenta liker å tegne, male, perle, gå tur og leke på lekeplass.

Det er et ønske at de som søker er et par. Som privat avlaster trenger du ingen spesiell utdannelse, men erfaring med barn med spesielle behov vil være en fordel. Det er viktig at du/ dere liker å jobbe med barn. All nødvendig opplæring vil bli gitt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tiltak for funksjonshemmede i Tønsberg gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Avlastning gis til foreldre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tønsberg kommune dekker lønn, utgiftsdekning og kjøring etter gjeldene satser på oppdragsavtale. Politiattest kreves.

Lønnsvilkår: Lønn etter gjeldende satser.

Nærmere opplysinger om stillingen ved henvendelse til:

Saksbehandler Heidi-Marie Storbukås, telefon 99 20 43 89,
Epost : hmch@tonsberg.kommune.no

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

SØKNADSFRIST: 12.06.2017


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/29/2017 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan