Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Adressetildeling

Kort beskrivelse av tjenesten: Tildeling av adresser for eiendommer.

Hva gjør kunden: Kan søke om endring av adresse dersom det foreligger en god begrunnelse.

Hva gjør kommunen: Tildeler adresse etter matrikkelloven kapittel 4,  § 21. Varsler hjemmelshaver og nødvendige offentlige instanser om den tildelte adresse. Klageadgangen er i h.h.t. delingslovens § 1-6 , frist er 3 uker.

Behandlingstid: Straks eller etter avtale.

Henvendelser: Kundesenteret Byfogdløkken, Halfdan Wilhelmsens gate 1. Telefon 33 34 86 00

Kostnader: IngenTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/09/2015 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan