Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Avfall fra landbruket

Det skilles mellom privat avfall og næringsavfall. Avfall fra landbruket regnes som næringsavfall. Sortert plast, metall og papp kan leveres gratis på mottaksstasjoner. Spesialavfall som maling, olje, plantevernmidler, batterier, mm. skal leveres på miljøstasjoner.

 I Tønsberg finnes det gode mottaksordninger for både privat- og næringsavfall.  Det er viktig  å innarbeide gode rutiner for å bli kvitt avfall. Mye av avfallet kan gjenvinnes hvis det er riktig sortert. 

For å forhindre forurensning av miljø, luft og vann, må landbruket  ta sin del av ansvaret.  En avfallsplan bør være endel av bondens miljøplan og KSL-system.  

Privatavfall:

Vesar ,  telefon 33 35 43 80, Rygg gjenvinningsstasjon, Taranrødveien 93, 3171 Sem 

Næringsavfall:

Norsk Gjenvinning AS - Tønsberg, telefon 09700,  Taranrødveien 85, 3171 SemTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Skjema
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan