Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Sør-Øst 110

Ny 110-nødalarmsentral for region Sør-Øst i Tønsberg 2018

Region Sør-Øst 110 omfatter 52 kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold pluss Jevnaker kommune i Oppland.
 
Direktoratet  for samsfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har den 15.3.2016 gjort vedtak om nye regioner for 110-nødalarmsentraler. I henhold til Stortingets føringer skal den nye 110-nødalarmsentralen samlokaliseres  med politiets 112-operassjonssentral for den samme regionen og som Politidirektoratet (POD) har vedtatt skal ligge i Tønsberg.
 
DSB har pålagt Tønsberg kommune å etablere en 110-nødalarmsentral som alle 52 kommuner i region Sør-Øst er lovpålagt å knytte seg til og delta i finansieringen av.
 
Den nye 110-sentralen skal samlokaliseres med 112-sentralen som vil få plass i et nytt tilbygg til Politiets lokaler  i Tønsberg. Den nye sentralen  ventes å komme i drift 1. halvår i 2018.
 
Etablering av ny 110-sentral i Tønsberg innebærer at 110-nødalarmsentralene i Drammen (Vestviken 110) og Skien (110 Telemark) opphører og de ansatte blir tilbudt jobb ved den nye 110-sentralen i Tønsberg.
Tønsberg kommune har startet arbeidet med etablering av ny 110-sentral.
 


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/10/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan