Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Barneverntjenesten

 Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste og er i Tønsberg er organisert i Virksomhet Barn og unge. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om barneverntjenester.

Når barneverntjenesten få inn en melding blir denne grundig vurdert for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom det vi vurderer at meldingen må undersøkes blir foreldrene kontaktet. I en undersøkelse bruker barneverntjenesten å snakke med familien, barnet/ungdommen og innhenter opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet av undersøkelsen og i samarbeid med familien kan det bli satt i verk tiltak.

Barnevernleder: Ellen Fisher

TLF: 33 34 83 57 mobil : 904 78 250

Epost: ellen.fisher@tonsberg.kommune.no

 

Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens alle 1, Tønsberg
Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Telefon: 33 34 85 00 Telefaks: 33 34 85 49 Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no
Åpningstider: 09:00 til 14:30
 

Teamledere:


Spe- og småbarnsteamet (0-6 år)

Linn Wennerød

Mobil  468 65319

epost : linn.wennerod@tonsberg.kommune.no 

 

Barneteamet (6-13 år)

Marita Kruse-Moss

mobil : 409 08 607

epost :mkmo@tonsberg.kommune.no


Ungdomsteamet ( 13-18/23 år)

Hege Lund

mobil: 409 17 446 mail: hlu@tonsberg.kommune.no

 

Omsorgsteamet

Hanne Brydøy Hope

mobil : 409 08 630

epost : hbho@tonsberg.kommune.no

 

Tiltaksteamet

Petter Werner Andersen

mobil : 906 40 220

epost: pan@tonsberg.kommune.no

 


Barnevernsvakta kan kontaktes, dersom det er behov for akutt hjelp utenom vår arbeidstid.          Tlf: 33 31 02 03 Adresse: Politihuset, Baglergaten 2, Tønsberg

 

voksen%20hand%20med%20barnTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/10/2016 ]
Relatert informasjon
Les
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan