Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Museer

Haugar Vestfold Kunstmuseum framstår som et kreativ og spennende kunstnerisk knutepunkt i Vestfold, midt i Tønsberg sentrum. Midt i Tønsberg, i vakre omgivelser ved foten av Slottsfjellet, ligger også Slottsfjellsmuseet. Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne , som representerer byens lange historie. Begge museene ingår i Vestfoldmuseene.

 

HAUGAR VESTFOLD KUNSTMUSEUM

Bygning og beliggenhet
Haugar Vestfold Kunstmuseum er lokalisert til den tidligere Sjømannskolen midt i Tønsberg sentrum. Den imponerende murbygningen er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og ble oppført 1918-21. Fire år senere fikk den A. C. Houens pris for god arkitektur. I utformingen av fasaden samarbeidet arkitektene med billedhuggeren Wilhelm Rasmussen (1879-1965), som lot utsmykke den med 12 karyatider i Larvikitt fra Brøttsøbruddet på Tjøme, forestillende noen av de eksotiske folkeslag som sjøfarerne ville møte ute i verden. Beliggenheten er både vakker og historisk der museet troner i parkmessige omgivelser mellom det gamle tingstedet Haugating og et par enda eldre gravhauger. I disse mener man med støtte i Snorre at Harald Hårfagres to sønner Olaf og Sigrød er hauglagt etter at de ble drept av den tredje bror Eirik Blodøks på Haugar våren 934. Selve stedsnavnet Haugar skriver seg trolig helt tilbake til jernalderen.

Etablering og drift

Museet ble etablert som en stiftelse opprettet av Vestfold fylkeskommune og vertskommunen Tønsberg 1. januar 1993. Utgangspunktet var fylkesplanens målsetting om å utvikle Vestfold som kulturfylke og at befolkningen også i denne regionen skulle få anledning til å oppleve billedkunst og kunsthåndverk på et høyt kvalitativt nivå. Fra museet åpnet i september 1995 og frem til 1. januar 1998 ble museet drevet av stiftelsens styre. Deretter overtok Vestfold fylkeskommune driftsansvaret, mens stiftelsen fortsatt står som eier av samlingen. Tønsberg kommune yter et årlig bidrag til museet tilsvarende omlag 25% av driftsbudsjettet. Fra om med 1. juli 2009 ble museet en avdeling i Vestfoldmuseene IKS. Bygget eies av Fylkeskommunen.
 


SLOTTSFJELLMUSEET

Se Slottsfjellmuseets nye presentasjon fra mars 2017 (pdf).

Slottsfjellmuseet spesialiserer seg på formidling av middelalderen, og har ellers utstillinger av arkeologi, by- og bygdekultur, sjøfart og hvalfangst. Museet ligger i nær tilknytning til Slottsfjellet med sine borgruiner fra middelalderen. Museet har også en stor samling skjeletter av hval og vikingskipet fra Klåstad.Til museet hører friluftsavdeling med eldre gårdsbygninger. Museet eier Gumserød gård ved Stavern og Milorg-hytta Majorstuen i Hvarnes.

Slottsfjellstårnet inngår nå som del av museet. Inngangsbilletter til museet gjelder også for tårnet.

Besøk museets egne nettsider her


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/03/2017 ]
Les mer om:
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan