Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Aktuelle arealplaner

Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen. Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde 24 timer i døgnet! Gå inn på inn på kart (øverst på siden). Her ligger reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Linnom. PlanID 070420150114.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 03.03.2017, UBA-sak nr.: 034/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for område avgrenset av Grev Wedels gate, Jernbanegaten og Tollbodgaten. PlanID 070420160131.

I medhold av plan-og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 15.03.2017, sak: 023/17 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Studsrød gård. PlanID 0704 20160132.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 03.03.2017, UBA-sak nr.: 029/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Varsel om oppstart av detaljregulering av Åshaugveien 62B, gnr. 14 bnr. 58 mfl. PlanID 0704 20170150.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 - 8 varsles herved at Spir Arkitekter AS på vegne av Format Eiendom AS igangsetter arbeid med detaljregulering av ovennevnte eiendom. Planområdets størrelse er på ca. 15 daa.

Mer informasjon


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan