Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Aktuelle arealplaner

Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen. Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde 24 timer i døgnet! Gå inn på inn på kart (øverst på siden). Her ligger reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Marmorveien 1A, gbnr. 141/23. PlanID 0704 20170149.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12.14 varsles herved om igangsetting av detaljregulering av Marmorveien 1A, gbnr. 141/23 i Tønsberg til boligformål.

Mer informasjon

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Træleborgveien 11 og 13, gbnr 1005/14, 1005/17 mfl. PlanID 0704 20160144.

I medhold av Plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-14 varsles herved igangsetting av arbeid med detaljregulering av eiendommene 1005/14, 1005/17, 1006/221 samt del av 1006/6 og 1006/9. Planen vil erstatte deler av følgende reguleringsplaner: Omkjøringsvei, strekningen Måkeveien–Svend Foyns gt. Med tilhørende industri- og friareal planID 00131 og Træleborgområdet, PlanId 00120.

Mer informasjon

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Ødegården næringsområde. PlanID 0704 20160140.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-1, 12-8 og 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning varsles herved at det er igangsatt arbeid med privat detaljregulering av ovennevnte eiendom gbnr. 8/10 m.fl. nordvest for Gulli.

Mer informasjon

Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplaner.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 varsles herved at det igangsettes arbeid med oppheving av 68 reguleringsplaner helt eller delvis, samt mindre endring av bestemmelser. For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.

Mer informasjon

Vedtatt detaljregulering for kvartalet Svend Foynsgate-St. Stefans gate, Øvre Langgate. PlanID 0704 20110045.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 08.02.2017, sak: 010 /17 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Mer informasjon

Vedtatt detaljregulering for Sandeåsen boliger. PlanID 0704 20150113.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 08.02.2017, sak: 008 /17 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Mer informasjon

Vedtatt detaljregulering for Øvre Langgate 71 m.fl. PlanID 0704 20150119.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 08.02.2017, sak: 009 /17 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Mer informasjon


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan