Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Aktuelle arealplaner

Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen. Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde 24 timer i døgnet! Gå inn på inn på kart (øverst på siden). Her ligger reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Baglergaten 2. PlanID 0704 20160145.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.03.2017, UBA-sak nr.: 064/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Granborgveien 7A. PlanID 0704 20150129.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.03.2017, UBA-sak nr.: 071/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Linnom. PlanID 070420150114.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 03.03.2017, UBA-sak nr.: 034/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Medusatomta. PlanID 0704 20150109.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.03.2017, UBA-sak nr.: 063/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Studsrød gård. PlanID 0704 20160132.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 03.03.2017, UBA-sak nr.: 029/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Oppheving av reguleringsplaner helt eller delvis innenfor kommuneplanens arealdel.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 31.03.2017, UBA-sak nr.: 062/17 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplaner som vurderes opphevet helt eller delvis.

Mer informasjon


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan