Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Aktuelle arealplaner

Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen. Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde 24 timer i døgnet! Gå inn på inn på kart (øverst på siden). Her ligger reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Stoltenbergs gate 38. PlanID 0704 20150110.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 16.12.2016 UBA-sak nr.: 230/16 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Fastsatt planprogram for detaljregulering av næringsområde på Åskollen. PlanID 0704 20150118.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 og Forskrift om konsekvensutredninger, §7 femte ledd, har Tønsberg kommune fastsatt planprogram for næringsområde på Åskollen. UBA-sak: 244/16 den 16.12.2016.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Ollebukta. PlanID 0704 20150122.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 25.11.2016, UBA-sak nr.: 208/16 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Øvre Bogenvei 15. PlanID 0704 20150108.

Utvalget for bygge- og arealsaker har i møte 25.11.2016, UBA-sak nr.: 210/16 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Mer informasjon

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Storgaten 49, gbnr 1001/26 mfl. PlanID 0704 20160147.

I medhold av Plan- og bygningslovens 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av detaljregulering av ovennevnte eiendommer. Samtidig varsles mindre endring av detaljregulering av Anders Madsens gate, planID 0704 20140100, vedtatt 04.05.2015.

Mer informasjon

Vedtatt detaljregulering av adkomstvei Re pukkverk. PlanID 0704 20150127.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 07.12.2016, sak: 164/16 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

Mer informasjon

Vedtatt detaljregulering for del av Bruaåsen. PlanID 0704 01158.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har kommunestyret i Stokke i møte 11.12.2016, sak nr. 72/2016, vedtatt detaljregulering av en del av Bruaåsen.

Mer informasjon

Vedtatt helt eller delvis oppheving av 35 regulerings-og bebyggelsesplaner innenfor byplanområdet.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 har bystyret i møte 07.12.2016, sak 165/16, vedtatt helt eller delvis oppheving av 35 regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor byplanområdet. Bystyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen etter plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap.VI.

Mer informasjon


Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan