Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Ansattes organisasjoner

De ansattes organisasjoner utgjør et viktig element i utviklingen av organisasjonen Tønsberg kommune. Ansatte har god påvirkning gjennom sine forbund på alle nivåer i organisasjonen. Her følger en kort beskrivelse av organisasjonene.

Fagforbundet i Tønsberg

Nettside: avd005.fagforbundet.no

Foreningen har rundt 1000 aktive medlemmer i Tønsberg kommune (2300 medlemmer totalt i foreningen) og flere frikjøpte tillitsvalgte. Forbundet organiserer alle ansatte innen offentlig sektor, samt en del yrkesgrupper i privat sektor. LO’s største forbund med i underkant av 310 000 medlemmer.

Kontor i Kristinakvartalet i Tønsberg

Telefon : 97 43 40 00  E-post: fagf-tbg@online.no

Hovedtillitsvalgt : Rune Mathiassen, Pia Jacobsen og Hilde Sørdalen

Delta

Nettside: www.delta.no

Tidligere KFO,  i dag Delta, som har ca. 400 medlemmer i Tønsberg kommune. Forbundet ligger under YS og har ca. 54 000 medlemmer.

Tlf: 33 34 89 25 eller  941 77 072. E-post:post@delta.no

Hovedtillitsvalgte :

Hilde Wirgenes (mobil: 941 77 072)


Utdanningsforbundet:

Nettside: www.utdanningsforbundet.no

Utdanningsforbundet er den største fagorganisasjonen i Norge for pedagogisk personale i utdanningssektoren. Forbundet har 160 000 medlemmer og tilhører hovedorganisasjonen Unio. I Tønsberg kommune organiserer Utdanningsforbundet ca. 670 personer innenfor utdanningssektoren.

Hovedtillitsvalgte :

Øyvind Werrum (mobil: 928 32 229)

Monika Aafos (mobil: 951 47 437)

Helene Pedersen (mobil: 928 48 510)

Epost: post@tonsberg.utdanningsforbundet.no,  kontaktinformasjon: 23 13 81 90

 

Akademiker-samarbeidet

representerer følgende arbeidstakerorganisasjoner : 
 
AFAG  Arkitektenes Fagorganisasjon
Hovedtillitsvalgt : Jon Sørseth, jon.sorseth@tonsberg.kommune.no
 
Den norske legeforening
Hovedtillitsvalgt : Gina Guttu, ginaguttu@hotmail.com
 
Econa  Fagorganisasjon for siviløkonomer m.v.
Hovedtillitsvalgt : Marion Vørrang, marion.vorrang@tonsberg.kommune.no
 
Naturviterne
Hovedtillitsvalgt : Jon Sørseth, jon.sorseth@tonsberg.kommune.no
 
NITO - Ingeniørenes Fagorganisasjon
Hovedtillitsvalgt : Viggo Emdal, viggo.emdal@tonsberg.kommune.no
 
Norges Juristforbund
Hovedtillitsvalgt : Astrid Holwech, astrid.holwech@tonsberg.kommune.no
 
Norsk Lektorlag
Hovedtillitsvalgt : Anna Graabræk Stensholt, anja.stensholt@tgbskole.no
 
Norsk Psykologforening
Hovedtillitsvalgt : Hans Erling Henriksen, hans.erling.henriksen@tonsberg.kommune.no
 
Samfunnsviterne
Hovedtillitsvalgt : Anders Nygaardmailto:anders.nygaard@tonsberg.kommune.no
 
Tekna  - Fagorganisasjon for sivilingeniører m.v.
Hovedtillitsvalgt : Jarle Krokeide, jarle.krokeide@tonsberg.kommune.no
 

UHF - Universitet- og høyskoleutdannedes forbund 

er en nøytral og politisk uavhengig fagforening, og er medlem av Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Organiserer ansatte med minimum 3-årig godkjent utdanning fra høyskole og/eller universitet (60 vekttall) eller 180 studiepoeng.
 

Norsk sykepleieforbund  

www.sykepleierforbundet.no

Fagorganisasjonen for sykepleiere. NSF har ca 250 yrkesaktive medlemmer i Tønsberg kommune.

Hovedtillitsvalgte:

Lise Gulliksen (frikjøpt 70 %),
E-post : lise.gulliksen@tonsberg.kommune.no

Heidi Omdahl (frikjøpt 15%), telefon: 452 82 067
E-post :heidi.omdahl@tonsberg.kommune.no

Vi har HTV kontor i rådhuset 3 etg.
Fylkeskontoret er i Storgaten 35
Fylkesleder: Lisbeth Rudlang
Telefon : 33 33 18 40Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 05/19/2017 ]
Egne nettsider
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan