Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Ansvarlig vertskap

Tønsberg kommune inviterer alle skjenkesteder i kommunen til å sertifisere seg som Ansvarlig Vertskap. Formålet med Ansvarlig Vertskap er å bidra til å redusere konflikter og vold som resultat av alkoholserverving, hindre overskjenking og skjenking til mindreårige.

Vertskap

Gjennom en prosjektgruppe bestående av representanter fra kommunen, politikere og skjenkenæringen er det utarbeidet en ”kontrakt” som skjenkestedene inngår med kommunen. I kontrakten forplikter kommunen seg blant annet til å arrangere 4 Ansvarlig Vertskapskurs i året for ansatte i de skjenkesteder som har inngått avtalen. Skjenkestedene forplikter seg til å ha flere ansatte med kompetanse om konflikthåndtering, alkoholloven og serveringsloven enn det som kreves for skjenkebevilling.

Skjenkestedene som sertifiserer seg som Ansvarlig Vertskap vil få et kvalitetsstempel og vil bidra til å gjøre kommunen og sentrum av Tønsberg til et triveligere og tryggere sted å oppholde seg. Når skjenkestedet har søkt og blitt sertifisert som Ansvarlig Vertskap vil de få Ansvarlig Vertskapsskilt til å henge opp både utenfor og innenfor.

Ansvarlig Vertskap er satt i gang av Helsedirektoratet som et eget program for kommunene.

Restauranter som er sertifisert pr. dags dato er følgende:

  • Big Ben
  • Esmeralda
  • Havariet
  • Peppes Pizza
  • Quality Hotel Tønsberg
  • Thon Hotel Brygga


Kursene annonseres på våre nettsider og i Tønsberg Blad,  vår/høst

Påmelding : postmottak@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/04/2016 ]
Relatert informasjon
Relaterte filer
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan