Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Arbeid, aktivitet og fritid

Virksomhet arbeid, aktivitet og fritid består av tre enheter som gir og tilrettelegger meningsfulle arbeids, aktivitets og fritidstilbud til flere grupper.

Virksomhet Arbeid , aktivitet og fritid består av tre enheter som gir og tilrettelegger meningsfulle arbeids, aktivitets og fritidstilbud til flere grupper.
Den kommunale transporttjenesten for eldre og funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige kommunikasjonsmidler ligger også til denne virksomheten.

Enhet for seniortilbud er en sosial møteplass for pensjonister over 55 år.
I tillegg til å være en sosial møteplass vektlegges ulike former for treningstilbud, ernæring og temamøter om kosthold og et stort utvalg av aktivitets og kulturgrupper.
Tilbudene gis fra kommunens fire bo og servicesentre. Disse er tilknyttet omsorgs og trygdeboliger.
Åpningstid kl. 08 – 16 alle hverdager. Se for øvrig egen brosjyre.
Det selges varm mat til pensjonistpris fra kafeteriaene i alle sentrene. Åpent alle dager.

Enhet for arbeidstilbud tilrettelegger gode arbeids og aktivitetstilbud for funksjonshemmede.
Enheten har aktivitetssenter, arbeidstreningsavdelinger og produksjonsavdeling for husflidsprodukter som selges i eget butikkutsalg. Se også på Facebook
Utegruppe påtar seg oppdrag for offentlige innstanser og privatpersoner. Flytteoppdrag, snømåking, vedsalg, med mer mot vederlag.
Åpningstid 09 – 15 alle hverdager
Besøksadr: Årfugleveien 4, Eik

Enhet for velferdstilbud gir arbeidstilbud og fritidstilbud til personer med ulike hjelpebehov
Sidebygningen har egen kafe med servering av middag. For åpningstider og ulike aktiviteter se egen hjemmeside

Frivilligsentralen og støttekontaktordningen er tillagt denne enheten
Besøksadr. Frivilligsentralen : Tjømegata 1, 3126 Tønsberg. Åpningstid kl. 08 – 14 alle hverdager
Besøksadr. Sidebygningen, Teie hovedgård.

Virksomhetsleder: Grethe Johnsen : e – post : gjo@tonsberg.kommune.no
Besøksadresse: Kong Oscarsgate 15 , 3116 Tønsberg
Telefon: 33 34 88 51/ 95 06 23 87
Postadresse: Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/07/2014 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan