Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Arealplaner

FOR UTBYGGERE 
(klikk for mer informasjon om krav til planprosessen i Tønsberg kommune)

Hva gjør arealplanavdelingen?
Arealplanavdelingen har ansvar for arealplanlegging i kommunen, herunder kommuneplanen med arealplan og bestemmelser. Avdelingen behandler reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Gjennom kartportalen og digital plandialog kan alle få tilgang til eksisterende og pågående planer.

Illustrasjonsfoto Arealplan

Trosvikgubben flytter Riggerloftet fra Kaldnes til kystkultursenteret. Foto: Idefagskolen

Følg planprosessen!
Alle pågående planprosesser kan følges via Tønsberg kommunes kartportal. Les mer om  digital plandialog.

Reguleringsplan
Reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer arealbruken innenfor et avgrenset område. Reguleringsplaner baseres ofte på private planforslag, og kommunen utarbeider også egne reguleringsplaner. Det finnes to typer reguleringsplaner: områdeplan og detaljregulering. Reguleringsplaner vedtas av Bystyret.

Kommuneplan
Kommuneplan er kommunenes overordnede styringsinstrument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder eller temaer. I Tønsberg kommune har vi følgende kommuneplaner:

Kommunal planstrategi
Planstrategien skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere planlov (1985). Bystyret skal én gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 
Kommunal planstrategi for Tønsberg for perioden 2015 - 2019
 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/28/2017 ]
Relatert informasjon
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan