Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Årsgebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing 2017

Hva vil vann, avløp, renovasjon og feiing koste pr år for en vanlig bolig?

Når vannmåler ikke er montert:

Boligstørrelse. 51 til 300 kvadratmeter


Vanngebyr                2.067  kroner
Avløpsgebyr             3.577  kroner
Renovasjonsgebyr  1.969 kroner (standard renovasjon)
Feiegebyr                    377 kroner pr. pipeløp.
Merverdiavgift          1.997 kroner
Sum per år             9.987,50 kroner

 Gebyrøkning for en "normalhusholdning" fra 2016 til 2017 blir 2,2%.


Abonnenter med vannmåler:

Variabelt ledd (forbruksavhengig):
Målt vannforbruk : 7,76 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift). 
Målt avløp :           13,50 kroner per kubikkmeter (eksklusiv merverdiavgift).

Fastledd (bolig):
Vann                     515kroner/år (eksklusive merverdiavgift)
Avløp                    877kroner/år (eksklusive merverdiavgift)

Målerleie              400,-  kroner per år (eksklusiv merverdiavgift).

Se forøvrig vårt gebyrregulativ.

Gebyrene innkreves i 4 terminer.

MERKNAD:
På grunn av IT-tekniske endringer i Tønsberg kommune, vil faktura for kommunaltekniske gebyrer få endret forfallsdato som følger:
1. termin (januar-mars) forfallsdato: 22.04.2017.
2. termin (april-juni) forfallsdat: 22.06.2017.
3. og 4. termin som normalt.

Se forøvrig forfallsdato som står på faktura som vil bli tilsendt!

1. termin forfall: 22.03 (se merknad ovenfor)
2. termin forfall: 22.05 (se merknad ovenfor)
3. termin forfall: 22.09
4. termin forfall: 22.11

Nærmere informasjon

For nærmere informasjon kan du kontakte oss på telefon nummer 33 34 86 56 eller 33 34 86 92.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/13/2017 ]
Relaterte filer
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan