Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Assistenter ved Eik barnhager. Arkivsaknr. 17/3472

Stillingene kan være faste eller vikariater. Mer informasjon blir gitt under et eventuelt intervju. Ledig fra 01.08.2017.

Felles satsningsområder for Tønsbergbarnehagene er:

 •  forebygging og tidlig innsats
 •  kvalitet i oppvekst og opplæring


Hovedarbeidsoppgaver:

 •  delta og bidra i barnehagens innhold og utviklingsarbeid
 •  være et aktivt og positivt forbilde for våre barn – ha barnet i fokus
 •  være en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner for pedagogisk leder og kollegaer
 •  dialog og samarbeid med foreldre, og andre samarbeidspartnere


Krav til stillingen:

 •  gyldig politiattest


Kvalifikasjoner:

 •  erfaring fra barnehage vektlegges
 •  personlig egnethet vektlegges
 •  være fleksibel, engasjert og løsningsorientert
 •  gode samarbeidsevner


Lønnsvilkår: Lønn etter gjeldende avtaler.

Nærmere opplysinger om stillingen ved henvendelse til:
Anne Gunn Akselsen, telefon 416 27 898 , e-post: anne.gunn.akselsen@tonsberg.kommune.no

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

SØKNADSFRIST: 28.03.2017

Informasjon om virksomheten Eik barnehager
Våre barnehager ligger nær til naturområder på Eik. 
Barnehagene legger vekt på og er inspirert av Reggio Emilia-filosofi. 
Vår visjon er «Skapende og til stede i fellesskap og glede». 
Satsningsområder er mangfold, pedagogisk dokumentasjon og bærekraftig utvikling.
Vi har et eget Gjenbrukshus med udefinerbart materiell som barnehagene benytter til konstruksjon og dekonstruksjon.
For mer info om barnehagen, søk: http://eikvestre.tbgbhg.no/, http://klokkerasen.tbgbhg.no/http://kongseik.tbgbhg.no/ http://mortenåsen.tbgbhg.no 


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/09/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan