Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Barn, unge og familie

 

Tjenester for barn og unge kan deles inn disse hovedområdene:

  • Barnevernstjenester
  • Pedagogisk psykologisk tjenester og logopedtjenester
  • Helsestasjonstjenester og skolehelsetjenester
  • Tjenester for funksjonshemmede
  • Tjenester for ungdom
  • Tjenester for enslige mindreårige asylsøkere

I tillegg kommer tiltak i regi av private organisasjoner.

Utfyllende kommentarer om hvert tjenesteområde følger til venstre. Et overordnet hensyn ved utforming av tjenestetilbudet er at tjenestene skal være koordinerte og bygge på et tverrfaglig samarbeid der dette tjener brukerens interesser.

 

Virksomhetsleder: Mette Vikan Andersen

Felles besøksadresse: Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1

Telefon: 33 34 80 00 ( Servicesenteret )

Fax: 33 31 89 61

Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no

 

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/10/2016 ]
Relatert informasjon
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan