Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg
barnihage

Barnehager - informasjon

Tønsbergbarnehagene består av private og kommunale barnehager, store og små barnehager, avdelingsbarnehager og basebarnehager, gårds- og naturbarnehager og familiebarnehager. Til sammen utgjør Tønsbergbarnehagene et viktig mangfold og et godt tilbud i barnehagesektoren i vår kommune. Gjennom å ha fokus på god kvalitet i barnehagehverdagen ønsker Tønsbergbarnehagene å tilrettelegge for at alle barn i alle barnehager får gode muligheter for læring, danning og utvikling. Bærekraftig utvikling og solidaritetsarbeid er bærebjelker i arbeidet i Tønsbergbarnehagene.Tilbake
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan