Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Barnerepresentant

Barn og unge skal sikres gode oppvekstvilkår. Barn og unge skal selv gis anledning til å delta aktivt i planprosesser. Barn og unges synspunkter skal gis behørig vekt i saker som angår dem. Det skal settes av leke- og uteoppholdsarealer i planer der barn og unge er/blir berørt.

Tønsberg kommunes barnerepresentant er;

PER HALLE

- fagenhetsleder for "samfunn og miljø"

Kontakt : Per Halle, telefon 33 34 83 17 

                 per.halle@tonsberg.kommune.no

Per Halle møter fast i utvalget for plan og byggesaker.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/04/2014 ]
Relaterte nettsider
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan