Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Bedriftsidrettslag

Tønsberg kommune har et bedriftsidretslag som bl.a. har ansvar for svømmeordningen for ansatte. Det drives flere aktivitetsgrupper ute i virksomhetene/seksjonene/sonene. Kontaktinformasjon vil bli løpende oppdatert på denne siden.

Det må tegnes medlemskap i Tønsberg kommunes bedriftsidrettslag (TK B.I.L) for å kunne benytte tilbudene.

Medlemskap kr 300,- for svømming og andre aktiviteter, inkludert leie av Karlsvika.

Tønsberg kommune har bedriftsavtale med treningssentra i kommunen.

Disse medlemsinntektene går til å dekke det vi betaler for i Tønsberg svømmehall, utstyr til grupper som deltar i seriespill, seriekontingent i seriespill mm.

Her er noen av aktivitetene i bedriftsidrettslaget
Hva Hvor/Når Kontaktperson e-post
Basketball Tønsberg brannstasjon Andreas Gjerp andreas.gjerp@gmail.com
Bowling Vallø sjøsenter, torsdag kl 20:00 - 22:00 Jan Ivar Carlsson jic@tonsberg.kommune.no
Svømming Tønsberg svømmehall - se åpningstidene Servicesenteret eko@tonsberg.kommune.no
Volleyball Ringshaug ungdomsskole, onsdag kl 19:30-21:00 Dag Myhre dag.myhre@tbgskole.no
Badminton Passiv Jarle Krokeide jkr@tonsberg.kommune.no
Bordtennis Husøy aktivitetshus mandag 19:00-20:30 Jimmi Nygård jny@tonsberg.kommune.no
Golf   Stein Gusdal stg@tonsberg.kommune.no

 

Karlsvika   -  kontakt Kjell Thu - telefon 33 34 86 74 eller kjell thu@tonsberg.kommune.no

Leder i TK BIL - kontakt Inger Lise Bjørnfelt - telefon 33 34 84 94 eller lfb@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/14/2014 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan