Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Boligkontoret

Boligkontoret kan nås på  telefon  33 34 89 30
Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no
Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse: Tønsberg kommunale Eiendom, Svend Foynsgate 3, Gunnarsbø, 3126 Tønsberg

Kommunal utleiebolig
Det som tidligere ble betegnet som trygdeleilighet, defineres nå i hovedregel som kommunal utleiebolig. En kommunal utleiebolig er en knapphetsgode og er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig situasjon. Det gis som hovedregel tidsbestemt leiekontrakt.
Kommunal utleiebolig kan søkes hvis man er registrert bosatt i kommunen (Folkeregisteret).
Alle søkere må fylle ut skjema ”Søknad om kommunal bolig”. Skjema og veiledning kan også fås ved henvendelse til Boligkontoret eller Servicesenteret i kommunen. 

Ledige leiligheter annonseres ikke, men blir tildelt etter behov av Sentralt Tildelingsutvalg (STU) i kommunen. STU består av representanter fra relevante virksomheter i kommunen, p.t. Tønsberg kommunale Eiendom, Nav sosial, Helsetjenester og Flyktningkontoret.

Startlån og boligtilskudd til etablering
Startlån og tilskudd til etablering kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Lånet/tilskuddet kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg å bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån er et behovsprøvd lån og boligen det søkes lån til må ligge i Tønsberg kommune. Et vilkår for startlån i Tønsberg kommune er at du har søkt å få et maksimalt lånebeløp i ordinær bank eller lignende. Et skriftelig lånetilsagn / eventuelt avslag må foreligge. Startlån skal medvirke til at husstander med tilstrekkelige faste inntekter skal få mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig.

Veileder for søknad om startlån
Veileder for søknad om boligtilskudd til etablering

Lån til utbedring
Lån til utbedring av egen bolig kan gis til nødvendig utbedring, fornyelse, vedlikehold og tilpasning av bolig til personer som er funksjonshemmede eller som på annen måte er vanskeligstilte, familier som bor svært trangt og personer over 60 år. Lånevilkårene er som for startlån.

Boligtilskudd til tilpasning 
Boligtilskudd til tilpasning kan gis til funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte på annen måte og eldre over 60 år som har lav inntekt og ingen/liten egenkapital og et særlig behov for delvis eller hel dekning av kostnader til nødvendig utbedring av ny eller brukt bolig. Ordningen omfatter alle typer boliger. Tilskudd kan også gis til delvis eller hel dekning av kostnader ved nødvendig oppføring av garasje for funksjonshemmede. Maksimalt boligtilskudd er normalt kr 40.000,-. Kommunen kan i enkelte tilfeller gi høyere tilskudd. Ordningen er strengt behovsprøvd.

Veileder for søknad om tilskudd til tilpasning

Prosjekteringstilskudd
Boligkontoret videreformidler søknadsskjema om prosjekteringstilskudd fra Husbanken til å dekke utgifter til arkitektbistand for tilpasning av ny eller brukt bolig for husstander med særlig behov. Skjemaet må fylles ut i samarbeid med en ergoterapeut og en uttalelse må ligge ved søknaden.

Du finner mer informasjon på Husbankens nettsider.

Økonomisk veiledning
På Boligkontoret kan man få generelle råd og veiledning i boligspørsmål.

Bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.  Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig.

Nærmere informasjon om bostøtte finner du her.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/16/2017 ]
Veiledere
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan