Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

BU-midler til driftsbygninger og andre investeringer i landbruket

Innovasjon Norge kan gi Bygdeutviklingsmidler til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Det tilbys BU-midler til etablerertilskudd og bedriftsutvikling for tilleggsnæring. Midlene kan gis som tilskudd, lån, rentestøtte og stipend.

Gå til Innovasjon Norge sin sider 

Hvem kan få tjenesten:
For fylkesvise bygdeutviklingsmidler/Investeringer i tradisjonelt landbruk: Søker må ha landbrukstilknytning, lønnsom virksomhet og tiltaket må være miljømessig forsvarlig.

Søknad
Søknaden sendes elektronisk til Innovasjon Norge.

Hva kan du forvente av oss/hva kan vi forvente av deg:
Ta kontakt med kommunen hvis du har planer om investeringer ved hjelp av BU-midler.  Kommunen kan orientere om mulighet for finansiering, og hjelpe til med utforming av søknaden.  Du må sørge for at nødvendige vedlegg følger med søknaden.  Kommunen skriver en uttalelse til Innovasjon Norge/Fylkesmannen og videresender søknaden.

Pris for tjenesten:
Fylkesmannens landbruksavdeling tar gebyr for eventuell teknisk planlegging. Ingen gebyr i kommunen.

Kontakt oss:
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33 34 86 00 / 33 34 86 44 /  33 34 86 41 / 33 34 86 43
Postadresse: Tønsberg kommune, Kommuneutvikling (landbruk), postboks 2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse : Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1.
Kontaktperson: John Ramberg, Anne Hekland, Christer KornstadTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Les mer
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan