Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Bydrift

Bydrift er en av Tønsberg Kommunes 36 virksomhetsområder. Som det ligger i navnet, har Bydrift ansvar for praktisk drift av flere av kommunens kjerneområder.

 Ansvarsområder

Bydrift sine ansvarsområder kan deles inn i 7 primæraktiviteter: vei, vann/avløp, park, idrett, renovering/feiing, service/beredskap og svømmehall. For å kunne utføre alle oppgaver i henhold til krav og forventninger har Bydrift en rekke støttefunksjoner, som IT, økonomi, plan og forvaltning, personal og ledelse, maskiner, utstyr, verksted, innkjøp, lager og arkiv.

Bydrift har om lag 90 ansatte, og er en viktig verdiskaper for Tønsberg da tjenestene dekker alt fra basisbehov som vann og avløpsnett, til viktige trivselsfaktorer som parkanlegg og helsefremmende tiltak.

Lokalisering og organisering

Virksomheten Bydrift er organisert i tre enheter og tilsvarende lokalisert på tre ulike steder:

Byfogdløkka 

På Byfogdløkka finner man administrasjonen, hvor overordnet planlegging, prosjektutvikling og styring, prosjektering og myndighetsutøvelse/forvaltning. Her finnes også mange av Bydrift sine støttefunksjoner, som personal og ledelse, økonomi, IT, osv.. Velfungerende systemer og god organisering er grunnmuren for Bydrift. Kompetansen, menneskene og arbeidsmiljøet i administrasjonen får mye fokus og er særdeles viktig for å opprettholde og videreutvikle Bydrift som et velsmurt maskineri.

Driftsavdelingen 

Driftsavdelingen holder til på Kilen og er base for den operative delen av Bydrift. Driftsavdelingen har solid kompetanse innen driftsplanlegging og beredskap. Maskinparken er moderne og arbeidsstokken fleksibel. Med en slik kombinasjon av organisering, egenskaper og verktøy, er Bydrift godt rustet til å håndtere drift, vedlikehold og utvikling innenfor sine ansvarsområder.

Driftsavdelingen har åpningstid fra kl. 07:00 til 15:00

Tønsberg Parkering

Tønsberg Parkering holder til på Bjørn Farmann. Herfra håndteres drift avoffentlige  parkeringsplasser og annen kommunal parkering. Trafikkbetjentene i Tønsberg Parkering rettleder publikum med tanke på parkering og håndhever parkeringsreglene i forbindles med offentlig parkering.

Her kan du lese mer om Tønsberg Parkering

Adresser og kontakt

Virksomhetsleder:
Rune Gjerden rune.gjerden@tonsberg.kommune.no

Besøksadresser:
Driftsavdelingen, Kilengata 24
Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens alle 1
Tønsberg Parkering, Tønsberg rådhus, Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, inngang fra Seebergsgt. 

Postadresse:
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Sentralbord:
Telefon: 33 34 88 00 (Bydrift direkte)
Driftsavdelingen faks: 33 31 88 28

Vakttelefon
Utenom åpningstid Telefon 977 91 000

Øvrig kontaktinformasjon finnes her Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/31/2017 ]
Mer om
Informasjon om Bydrift
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan