Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Bydrift hvem, hva og hvor

Liste over kontaktpersoner som er ansatt i Tønsberg kommune, Bydrift.

Bydrifts avdelinger er lokalisert på følgende steder i Tønsberg:
Administrasjonen finner du på Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens allé 1.
Driftsavdelingen, som utfører våre praktiske oppgaver, ligger på Kilen i Kilengaten 24

Tønsberg parkering er en avdeling i Bydrift
Besøksadressen er: Halfdan Wilhelmsens allé 2, Tønsberg

 

 Navn  Funksjon  Faste oppgaver  Telefon
 Eirunn Haugstad  Saksbehndler  Kundemottak, sentralbord, gravetillatelse og veidrift 33348800
 Geir Johansen  Driftsleder - VA  Prosjektleder vann og avløp, vannlekkasjer/vannkvalitet 33348671
 Oddbjørn Myhren  Driftsingeniør - park  Grøntanlegg 33348807
 Gjert Egil Johansen  Driftsingeniør - vei  Drift, vedlikehold og forvaltningav vei,g/s-vei og veilys. Veidrift  33348817
       
 Øyvind Myhre  Driftssjef  Personal, administrasjon 33348801
 Ellen Ringdal  Driftsingeniør  Veilys, vannkvalitet, diverse driftsoppgaver 33348812
 Øyvind Bjørthun  Driftsleder - verksted  Verkstedleder, Kanalbroa 33348804
 Martin Haug Larsen  Driftsleder -anlegg  Anleggsdrift  33348803
Thor Nordskog  Driftsleder - trafikk  Gravetillatelse, skiltvedtak, veidrift  33348816
Svenn Erik Røsland Teamleder VA-stasjoner  Pumpestasjoner, overløp, el.installsjoner  45478588
 Roger Sandåker  Fagarbeider  Bruvakt Kanalbroa  33348811
Kilen (Driftsavdeling)

 

Tønsberg parkering

  Navn   Funksjon   Faste oppgaver   Telefon
 Erik Lund  Avdelingsleder  Daglig drift  918 28 707
Trine Wattø Ottosen  Saksbehandler  Kundeservice  33348960

 

Avdeling Byfogdløkka

        Navn       Funksjon             Faste oppgaver       Telefon
 Rune Gjerden  Byingeniør  Personal, administrasjon  33348663
 Ann Mari Nilsen Gaup  Kontorsjef  Økonomi, regnskap, KOSTRA, personal, adm. og kom.tekn.gebyrer  33348637
 Viggo Emdal  Fagansvarlig - Park og vei  Prosjekter vei,trafikksikkerhet, parkering, grøntanlegg  33348665
Harald Andreas Hansen  Avdelingsleder - VA  Hovedplaner-utredninger-Forskrifter-Retningslinjer VA,GIS, Prosjekter vei, vann og avløp  33348662
Anette Werkland  Avdelingsleder- prosjekt  Prosjekter vei, vann , avløp  33348689
 Fred Fredriksen Fagansvarlig ledningsnett VA og IT Ledningskart og intern IT    33348661
 Kjell Thu Fagansvarlig - RMF  Renovasjon, miljø, nedgravde oljetanker og forurensing  330348674
 Bodil Aske Reinertsen  Saksbehandler private VA-anlegg  Sanitærsøknader, oljeutskillere og  , vannmålere, byggesaker  33348660 
 Ellen Pedersen  Saksbehandler private VA-anlegg  Sanitærsøknader, fettutskillere, påslipp til kommunalt nett


33348668

 Live Kirkeby Saksbehandler  Kommunaltekniske gebyrer, utleie av kommunal grunn/torgplasser, vannmålere og slamtømming 33348692
 Tone Heftøy Carlsen  Gebyransvarlig  Arkiv, kommunaltekniske gebyrer, vannmålere og info.land 33348656
 


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/12/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan