Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Byggesak over disk

Hva er Byggesak over disk?

For enklere tiltakstyper tilbyr Tønsberg kommune Byggesak over disk. Dette er et tilbud til de som skal gjennomføre utvalgte enkle byggetiltak. Dette betyr at man, etter timeavtale, kan få behandlet enkelte typer byggesøknader mens man venter.
Søker må selv gå igjennom sjekklisten til det aktuelle byggetiltaket, for å se om søknaden kan behandles som en byggesak over disk. Det forutsettes at søknaden er komplett for at den skal kunne behandles over disk.

Hvilke tiltak behandles over disk?

Plan og bygningsloven § 20-2, tiltakshaver kan selv stå ansvarlig for byggesaken og sende inn søknaden

 • garasje og boder under 50m2
 • tilbygg under 50m2 BYA eller BRA
 • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet/branncelle

Plan og bygningsloven § 20-1, ansvarlig søker må sende inn søknad og møte opp til time

 • Vann og avløpsledninger som på forhånd er godkjent av BYDRIFT og som ikke trenger godkjenning etter annet regelverk (eksempelsvis kulturminnemyndigheten)
 • Virksomhetsskilt
 • Pipe
 • Ventilasjonsanlegg
 • Inngrep i bærevegg
 • Bryte brannskille
 • Sammenslåing boenheter

Det forutsettes at tiltaket er i samsvar med gjeldende regelverk. Eventuelle avklaringer etter annet regelverk (eksempelvis vegloven, kulturminneloven, naturmangfoldsloven, forurensningsloven) må være avklart med de respektive myndigheter på forhånd.

Tiltak som er avhengig av dispensasjon (ikke i samsvar med regelverket) kan i utgangspunktet ikke behandles over disk.

Hvordan sende inn byggesaken og bestille time?

Komplett søknad må sendes inn elektronisk til Byggesak.over.disk@tonsberg.kommune.no

 • Du vil da bli kontaktet innenfor to dager (arbeidsdager) og vil kunne forvente avtale innenfor en uke.
 • Dersom tiltaket vurderes som svært enkelt av saksbehandler, vil den i visse tilfeller kunne behandles umiddelbart og vedtak vil da bli sendt med elektronisk post umiddelbart. Dette er det saksbehandler som avgjør.

Dersom den bestilte timen ikke kan benyttes, vennligst gi beskjed til kundemottaket snarest. Timen regnes som avbestilt dersom du ikke har møtt innen ti minutter etter avtalt tid.

Dersom søknaden ikke tilfredsstiller krav til byggesak over disk, vil den bli behandlet som ordinær sak. Dette vil bli meddelt tilbake.



Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/23/2015 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan