Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Dagsenter for demente

Dagsenter

Dagsenter skal tilby et godt aktivitetstilbud til hjemmeboende med mild til moderat form for demenssykdom og i tillegg avlaste pårørende.
Søker må være motivert for å delta på dagsenteret.

Dagsentrene har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon. Vi arbeider etter prinsippene om at kultur, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud, og skal bidra til å gi den enkelte pasient mulighet til en aktiv og meningsfull tilværelse enten individuelt eller i fellesskap med andre.

Aktivisering, trivsel og sosiale tiltak har et helsefremmende- og friskhetsperspektiv, slik at gevinstene for den enkelte i form av bedre helse og livskvalitet utsetter tap av funksjonsevne.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/25/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan