Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Den norske kirke

Kirkekontoret i Storgata 52 (rett ved Domkirken) er Tønsberg kirkelige fellesråds administrasjonskontor. Her har kirkevergen, domkirkens stab og domprostkontoret i Tønsberg og den øvrige administrasjonen sine kontorer.

Ansvarsområder for kirkekontoret er informasjon og avtaler i forbindelse med dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Kirkekontoret har ansvaret for kirkegårdene i Tønsberg og vedlikehold av kirkene.

Adresse : Storgt. 52, 3126 Tønsberg

Tlf. 33 37 47 00  mandag - fredag kl 09:00 til 14:00

Fax 33 37 47 01

Kirkeverge :  Carsten Furuseth

Epost : kirkevergen@tonsberg.kirken.no

 

DOMPROSTKONTORET I TØNSBERG

Domprost : David Gjerp, tlf. 33 37 47 20 / 95 23 80 06

          Epost : domprosten@tonsberg.kirken.no

Prostiprest / rådgiver : Inger Marie A. Oppegård, tlf. 33 37 47 25 / 41 04 69 34

          Epost : prostiprest.domprostiet@tonsberg.kirken.no

Sekretær : Anne Lise F.  Wold, tlf. 33 37 47 06

          Epost : sekretaer2@tonsberg.kirken.no

 

 

Tilskudd til trossamfunn

Tilskudd søkes av alle trossamfunn utenom Statskirken. Tilskuddet utbetales av kommunen en gang i året, etter oppgadert liste mottatt fra Brønnøysundregisteret. Servicesenteret har nærmere opplysninger.

Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no tlf 33 38 81 00Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/02/2017 ]
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan