Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Drømmestipendet 2017

Drømmestipendet består av 100 stipender à 10 000 kroner. Til sammen én million kroner skal deles ut til ungdom i Norge. Drømmestipendet gis til ungdom som er født i tidsrommet 1997 til 2004 (13-20 år). Enkeltpersoner eller grupper kan søke.

Kategorier:
Dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst, sirkus og annet.

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Norsk kulturskoleråd ønsker med denne stipendutdelingen å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. De håper at Drømmestipendet kan være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Kommunene kan nominere en person eller gruppe innen hver av kategoriene. Rektor/Leder ved kulturskolen har ansvaret for den kommunale utvelgelsen av nominasjonene. En bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år. Send forslag på kandidater til Tønsberg kulturskole. Man kan søke selv, eller bli foreslått av andre.

Søknadsfrist: Onsdag 1. februar 2017

Søknaden må sendes på et eget søknadskjema. Kontakt Tønsberg kulturskole på e-post for å få tilsendt skjema (kulturskolen@tonsberg.kommune.no).

Søknaden sendes til kulturskolen på e-post kulturskolen@tonsberg.kommune.no
Søknaden bør inneholde dokumentasjon som CV, attester, lydopptak, bilder, filmopptak, elektroniske linker eller avisutklipp.

Mer info: www.drommestipendet.no
Ved spørsmål, kontakt Elin S Høgberg tlf. 33292485 / 91838892Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 12/19/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan