Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Drop in tilbud - psykisk helsehjelp for voksne

Er du bosatt i Tønsberg kommune og over 18 år har vi i virksomhet helsetjenester tilbud til deg.

Vi jobber for å fremme psykisk helse, livskvalitet, trivsel og tilhørighet gjennom hele livsløpet til våre innbyggere. Vi vil satse på å forebygge og iverksette tiltak slik at utfordringene ikke skal utvikle seg og bli for vanskelige å håndtere. Tilbudene vi kommer med er lett tilgjengelige og kan etterhvert gjøre hjelpebehovet mindre. 

Målgruppe:
Personer over 18 år som har behov for rask psykisk helsehjelp.

Innhold:
Dette er for deg med behov for råd og veiledning i forhold til psykiske plager. Her blir du møtt av ansatte som har helse/ sosialfaglig høyskole og videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Tid:
Tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til kl. 13.30. Du kan få tilbud om 1 – 3 samtaler

Sted
Stoltenberggaten 3 - 3.etasje

Henvendelser
Du kan møte opp uten forhåndsavtale i denne tiden (tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til kl. 13.30), eller kontakte oss på telefon 33 29 24 00 mellom kl. 08.00 og 15.00Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 10/18/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan