Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Egenandel helse- og omsorgstjenester

Satser for egenandel helse- og omsorgstjenester vedtatt av Tønsberg bystyre 14.12.2016.
Egenandelen bestemmes utfra inntekt og forskrift om egenandel.
Nye satser gjelder fra 1. januar 2017.

Praktisk bistand ( hjemmehjelp) og opplæring

 
egenandel inntekt G*

kr 200 pr mnd

inntil kr 185 152 inntil 2G

kr 135 pr time

inntil kr 277 728 2G - 3G

kr 211 pr time

inntil kr 370 304 3G - 4G

kr 298 pr time

inntil kr 462 880 4G - 5G

kr 355 pr time

over kr 462 880 over 5G

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
  Trygghetsalarm

 
egenandel inntekt G*

kr 332 pr mnd

inntil kr 185 182 inntil 2G

kr 359 pr mnd

inntil kr 277 728 2G - 3G

kr 414 pr mnd

inntil kr 370 304 3G - 4G

kr 451 pr mnd

inntil kr 462 880 4G - 5G

kr 467 pr mnd

over kr 462 880 over 5G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Sykehjem og dagopphold

egenandel

 dag- / natt- / korttids- / langtidsopphold
kr 155 pr døgn maks egenandel korttidsopphold (inntil 60 døgn)
kr   80 pr dag / natt maksimal egenandel dag- eller nattopphold
kr 8 000 fribeløp pr. år langtidsopphold

75 % av inntekt inntil 1G*

langtidsopphold
betaling pr. år fratrukket fribeløp

85 % av inntekt over 1G*

langtidsopphold
rett til å beholde minst 25 % av 1G* + fribeløp til eget bruk
kr 38 300  fribeløp pr. år langtidsopphold
beboer som, uten selv å ønske det legges på dobbeltrom

 

 

* (G) = Grunnbeløpet i folketrygden pr 1. mai 2016 kr  92 576

 
Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/05/2017 ]
Selvbetjening
Regelverk
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan