Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Erstatningsordningene i landbruket

Det finnes flere typer erstatningsordninger i landbruket. Vilkår, hvem søknaden skal sendes til og søknadsfrist varierer for de forskjellige ordningene. Statens Landbruksforvaltning har en grei oversikt over de forskjellige ordningene. Mest aktuell for landbruket i Tønsberg er ordningen for erstatning ved avlingssvikt.

Ordningene om erstatning er delt i hovedgrupper:

Naturskade - Pålegg og restriksjoner - Klimabetingede skader - og Andre ordninger.

Klimabetingede skader kan f. eks være Avlingssvikt - Vinterskade på eng - Svikt i honningproduksjon - Tap av bifolk.

Erstatningsordninger i landbruket er ment å skulle redusere økonomiske tap som skyldes uforutsette skader som det ikke er mulig å forsikre seg mot.

Kontakt oss:
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no eller landbrukskontoret@tonsberg.kommune.no
Telefon: 33348600 / 33348644 / 33348643 / 33348641                                                                                    
Postadresse: Tønsberg Kommune, KUT landbruk, PB.2410, 3104 Tønsberg
Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1
Kontaktperson: John Ramberg, Christer Kornstad, Anne Beate HeklandTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/29/2016 ]
Les mer
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan