Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Økonomi

ØKONOMI har ansvaret for økonomistyring, regnskap, skatt, anskaffelser, innfordring, mv. Fagenhet Økonomi er delt inn i 3 seksjoner med hver sin seksjonsleder og har til sammen 32 ansatte.

Økonomisjef  : Jørn Erik Borge - tlf. 33 34 83 10 - mailto:jorn.erik.borge@tonsberg.kommune.no

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Henvendelser: Servicesenteret

Finans, Budsjett, Anskaffelser

 • budsjett, rapportering, økonomisk rådgivning

 • finansforvaltning, forsikringer, pensjon

 • innkjøpsrådgivning, lov om off anskaffelser

Seksjonen holder til på rådhuset. 7 ansatte.

Seksjonsleder: Jørn Erik Borge - telefon direkte 33 34 83 10 jorn.erik.borge@tonsberg.kommune.no

                                                       

Regnskap

 • føring av Tønsberg kommunes regnskap
 • innfordring av kommunale krav (inkl utsendelse av fakturablanketter)
 • skanning av alle inngående fakturaer og kontakt med leverandører
 • remitteringer, utbetalinger
 • systemansvar for kommunens økonomisystemer
 • regnskapsmessig og systemmessig rådgivning

Innfordring er publikumsrettet tjeneste, dessuten kontakt med kommunens leverandører.

Satser og datoer for utsendelse av eiendomsavgifter finnes på kommunens nettsider.

Seksjonen holder til på rådhuset. 12 ansatte.
 

Seksjonsleder: Ranveig Nordskog -  telefon direkte 33  34 82 84 ranveig.nordskog@tonsberg.kommune.no

 

Skatt

 • innfordring av forskuddsskatt, forskuddstrekk, restskatt og arbeidsgiveravgift
 • skatteregnskap med fordeling til skattekreditorene
 • arbeidsgiverkontroll og veiledning

Seksjonen er publikumsrettet mot personlige skatteytere og bedrifter. 13 ansatte. I 2014 ble det innbetalt og fordelt ca 5,1 milliarder kr, hvorav Tønsberg kommunes andel var ca 1 001 millioner.

Seksjonen holder til i Statens Park på Korten med besøksadresse: Anton Jensensgate 8.

Postadresse: Skatteoppkreveren i Tønsberg, Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Telefon: 33 34 82 66. Åpningstid 0800-1500.

E-post: skatteoppkreveren@tonsberg.kommune.no

Seksjonsleder: Kjell Arne Kjær - telefon direkte 33 34 82 51


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 07/06/2015 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan