Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Fastlegehjemmel i to-legepraksis. Arkivsaknr. 17/4480

100% stilling ledig fra 01.08.2017. Praksisen er lokalisert i Nordbyen 41 i Tønsberg.

Tønsberg kommune har cirka 42.000 innbyggere, cirka 3.000 årsverk, 36 virksomheter og 6 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder.

Legetjenesten i kommunen har 33 fastlegehjemler.

Organiseringsform

  • avtaler i praksis 2:
  • listelengde er 1400
  • journalsystem er CGM
  • praksisen skal drives i hht gjeldende lov og forskrifter
  • til hjemmelen ligger krav til kommunalt legearbeid som arbeid ved helsestasjon, i sykehjem og fengsel.
  • deltakelse i interkommunal legevaktordning inngår også som en del av avtalen med kommunen.


Kvalifikasjoner for stillingen:

  • Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon. Spesialistgodkjenning i allmennmedisin er påkrevd. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig forutsettes.


Vi ønsker en lege med erfaring fra offentlig legearbeid og som har gode samarbeidsevner.

Tildeling av hjemmel skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler.
Politiattest vil bli avkrevd.

Ytterligere informasjon:
Virksomhetsleder Inger Furuseth, telefon 950 20 775, e-post: inf@tonsberg.kommune.no
Kommuneoverlege Sigmund Skei , telefon 409 14 312, epost: sske@tonsberg.kommune.no

Ytterligere informasjon om praksisen: Harald Onsum, telefon 410 44 357

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

Søknadsfrist 30.04.2017


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 04/18/2017 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan