Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Feiertjenester

Feiertjenestene utføres av Vestfold interkommunale brannvesen (VIBr)

Feiertjenesten kan kontaktes

Telefonnummer direkte:  975 50 171

eller til Vestfold interkommunale brannvesen i Tønsberg,

tlf. 33 00 36 00

 

Seksjonsleder Jan Espeseth

E-post: jan.espeseth@vibr.no

  

Hvorfor kommer feieren

Regelmessig feiing av pipe forhindrer pipebrann. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Faren for pipebrann øker og andelen av giftig kullos (CO) i røyken tiltar. En ovn full av sot varmer dårlig!

Tilsyn skal sikre informasjon til eier og bruker av fyringsanlegg, slik at fyring skjer på en riktig måte for å kunne unngå pipebrann, feilmonteringer av ildsteder og brann i bolig.

Hva innebærer feiing?

Feiing av røykrør, anbringer og skoretein samt fjerning av sot. Feiingen foretaes innvendig fra loft eller fra tak, avhengig av hvordan forholdene er lagt til rette. Behovet for feiing fastsettes av kommunestyret, men skal utføres minst hvert fjerde år.

Hva innebærer tilsyn?

Tilsyn av ildsted og skorstein fjerde hvert år. Tilsynet inkluderer kontroll av fyringsanlegg (ildsted, sentralvarmkjel eller varmluftaggregat) er intakt og fungerer som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.

Kontroll av røykvarslere, slokkeutstyr (Husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier

Eier av anlegget får skriftelig tilbakkemeldinger om avvik og anmerkninger.

Når sjekket du slokkeapparatet sist??

Hva dekker avgiften og hvem fastsetter dem?

Feieavgiften betales i årlige rater og dekker feiing og tilsyn av eiendommen.

Feieavgiften fastsettes av bystyret i Tønsberg.

Avgiften for 2011 er kr. 380.- inkl mva (for normalhusholdning, dvs ett pipeløp og en leilighet med ildsted)

Tønsberg kommune / Bydrift står for fakturering.

Hvem har ansvar for hva?

Ansvar kommunen

Kommunen ser til at feiing og tilsyn utføres i henhold til forskrift og at eier av anlegg følger opp sitt ansvar. Ofte er dette ansvaret delegert til brannvesenet i kommunen.

Ansvar eier

Fyringsanlegget skal være i orden.

Adkomst for feier skal være tilfredsstillende. Vanligvis innebærer dette stige til taket, sklisikring for stigen og faste trinn på taket. Plattform eller takbro kan være nødvendig.

Nytt ildsted eller vesentlige endringer av eksisterende fyringsanlegg skal meldes til feiervesenet.

Hjemmel for feiing, adkomst og ildsteder

Forebyggendeforskriften (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn)

Stillaseforskriften (Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m)

SAK (Forskrift for plan - og bygningsloven om saksbehandling og kontroll 2003)Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 11/25/2013 ]
Relaterte filer
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan