Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Ferievikarer og helårsvikarer til Tønsberg Interkommunale Legevakt. Arkivsaknr. 17/210

Legevakten er lokalisert I Skiringsalgaten 9 A i Tønsberg.

Legevakten gir øyeblikkelig helsehjelp og råd til befolkningen i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Hof, Holmestrand og Re kommune.
Legevaktsarbeid skal være en beredskapstjeneste, og preges tidvis av situasjoner med til dels akutte problemstillinger hvor raske avgjørelser er nødvendig. Vi vurderer og behandler akutt skade og sykdom.

Legevakten er en allmennmedisinsk virksomhet som skal sikre at alle som oppholder seg i kommunen, kan få nødvendig helsehjelp. Legevakten har stort fokus på kvalitet, både med hensyn til fag og service, og er opptatt av et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

  • offentlig godkjent sykepleier, 3.års sykepleie student, 4. og 5. års medisin studenter.
  • takle et høyt arbeidstempo.
  • er kreativ, løsningsorientert og ser nye muligheter.
  • er god på samhandling og kommunikasjon.


Lønnsvilkår:
Lønn i henhold til kommunalt lønnsregulativ. Tilsetting på vanlige vilkår for kommunale arbeidsgivere.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et  intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder: Cathrine Aagaard-Nilsen, telefon 93 04 14 11,
e-post: cathrine.aagaard.nilsen@tonsberg.kommune.no eller avdelingsleder: Tone Jørgensen,
telefon 97 53 35 97, e-post: tone.jorgensen@tonseberg@kommune.no

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter.

SØKNADSFRIST: 01.02.2017


 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/05/2017 ]
Mer om
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan