Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Flyktningarbeidet i Tønsberg kommune

Nav Tønsberg har et eget introteam med ansvaret for å bosette og følge opp flyktningene i kommunen de første årene. De fleste flyktningene har rett på introduksjonsprogram i to år, hvor de i løpet av programmet skal lære seg norsk og kvalifisere seg til arbeid eller utdanning. Vi jobber med følgende oppgaver:

  • Bosettinger etter anmodninger fra IMDI. Vi avgjør ikke hvem som får bosette seg i kommunen, det gjøres kun på anmodning fra IMDI.
  • Oppfølging av deltakere i introduksjonsordningen og oppfølging av deltakere som har permisjon fra introduksjonsordningen
  • Økonomisk veiledning
  • Generell bo-veiledning
  • Oppfølging av introduksjonsdeltakere i arbeidspraksis/ oppfølging knyttet til jobbsøk.
  • Oppfølging av introduksjonsdeltakere i tiltak.
  • Samarbeid med Vestfold migrasjonshelsesenter og PPT ved behov.
  • Kontakt med frivillige organisasjoner om tilbud for nylig bosatte flyktninger i kommunen.


Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 01/30/2017 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan