Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Havnevesenet

Havnevesenets formål er å legge forholdene til rette for planlegging, utbygging og drift av havnen.
Dette innebærer å administrere alle skipsanløp, vedlikeholde og utbedre kai- og eiendomsarealer samt å trygge ferdselen i sjøområdet og skipsledene. Skal dette gjøres tilfredsstillende, krever det både tid, ressurser og penger.
Havnevesenet skal i tillegg sørge for at havne- og farvannsloven samt forskrifter og enkeltvedtak etterleves innenfor havnedistriktet.

Å øke tilgjengeligheten til havnen for større skip, samt å oppgradere gjestehavnen har vært prioriterte oppgaver de siste årene. Dette har vært svært vellykket. Å styrke og spesialisere havnedriften i samsvar med markedets og brukernes behov, er imidlertid en kontinuerlig prosess.

Tønsberg havnevesen er en kommunal virksomhet med 5 ansatte, og et eget styre som består av fem politisk valgte medlemmer og tre representanter for brukerne.

Administrativt ledes havnevesenet av havnefogd Per Svennar, som er direkte underlagt rådmannen i Tønsberg kommune.

Virksomhetsleder: Per Svennar

Telefon: 33 35 45 00

Fax: 33 33 26 75

Besøksadresse: Nedre Langgt.36, 3126 Tønsberg

Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Åpningstid: kl. 08:00 til 15:30Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 08/27/2013 ]
Relaterte linker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan