Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger

Virksomhet Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger (HOB) yter tjenester i heldøgnsbemannede boliger for mennesker med behov for helse- og omsorgstjenester etter en individuell behovsvurdering.

Våre tjenestemottakere bor stort sett i egne selvstendige leiligheter/boliger som de leier eller eier selv. I de aller fleste tilfeller med en serviceleilighet lett tilgjengelig med kvalifisert personale fra virksomheten. Personalet bistår med medisinering, ulike praktiske oppgaver, og andre helse- og omsorgsoppgaver. Omfanget av bistand varierer med hensyn til den enkeltes tjenestemottakers individuelle behov. Virksomheten yter også tjenester til personer som bor mer spredt i kommunen gjennom et ambulerende team, samt tjenester i egen avlastningsbolig for voksne utviklingshemmede.

I den enkelte bolig arbeider personer med bakgrunn som vernepleier, sykepleier, førskolelærer, lærer, fysioterapeut, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Virksomhet Helse- og omsorgtjenester i bemannede boliger (HOB) er adminstrativt organisert med en virksomhetsleder som øverste leder, som rapporterer direkte til Rådmann i Tønsberg kommune. Virksomheten er organisert med en rådgiver-stab, merkantile, 5 enhetsledere og avdelingledere. Enhetslederne har delegert oppfølgings- og lederansvar for de ulike botiltakene. For de fleste botiltak er det ansatt 1 avdelingleder som har det daglige faglige oppfølgingsansvaret på botiltaket, og som daglig følger opp tjenestemottakere og øvrig personale i botiltaket.

Virksomhet Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger samarbeider tett med andre virksomheter innenfor helse og omsorg i kommunen for å kunne imøtekomme individuelle behov hos den enkelte tjenestemottaker ut fra et helhetlig perspektiv.

Alle søknader om helse- og omsorgtjenester i virksomheten/kommunen rettes til Virksomhet Tildeling av helse- og omsorgstjenester.
 

Virksomhetsleder: Therese Offerdahl

Besøksadresse: Stoltenberggaten 3 A, 4.etg. 3110 Tønsberg
Postadresse: Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Telefon: 40805832
Fax: 33 34 84 90
E-post: postmottak@tonsberg.kommune.noTilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 03/03/2017 ]
Mer om
Selvbetjening
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan