Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Helsetjenester

Virksomhet Helsetjenester (VHT) er en bredt sammensatt virksomhet som yter forebyggende, behandlende og rehabiliterende helse- og omsorgstjenester innen mange områder for kommunens innbyggere, samt enkelte interkommunale tjenester.

Tjenesteområdene er:

 •  Ergoterapi
 •  Fysioterapi
 •  Hjelpemiddeltjenester
 •  Frisklivssentralen – Impuls
 •  Psykisk helse og rustjenester
 •  Oppfølgende tjenester i hjemmet psykisk helse og rus
 •  Rus Uteteam
 •  Feltpleien/ LAR
 •  Kommuneoverlege
 •  Legevakt

Administrative helseoppgaver som:

 • Allmennlegetjenesten
 • Turnusleger
 • Kommunale fysioterapihjemler
 • Fengselshelsetjenesten
 • Krisesenteret
 • Helseberedskap
 • Folkehelsearbeid
 • Smittevern/tuberkulosekontroll
 • Migrasjonshelsetjeneste

Virksomhetsleder : Inger Furuseth inger.furuseth@tonsberg.kommune .no    telefon: 33 29 24 01
Stedfortreder: Cecilia Haglind cecilia.haglind@tonsberg.kommune.no mobil: 918 28 791Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/23/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan