Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg
Teglkastellet1
Teglkastellet

Historiske Tønsberg

Tønsberg - Norges eldste by - grunnlagt 871, har beholdt mye av sitt historiske preg. Selv om store utbygginger de senere årene vidner om ekspansjon og moderne tider. En tur rundt i byen byr på mange minner fra byens historie. Osebergskipet, gravd ut i Slagen, er den største hendelsen i norsk arkeologi og overgår alle andre gravfunn i Norden. Vi må helt til kongegravene i Egypt for å finne noe tilsvarende.

En historisk rusletur i Tønsberg, veiledet av ti informasjonstavler, vil fortelle deg om klosterliv, hvalfangst, bybranner og middelalder. Bydannelsen skriver seg fra 800 -1130-tallet der gårder og markedsplasser ble utviklet. Kongen delte ut tomter langs stranden til sine mest betrodde menn. Middelalderbyen med "bysentrum", bymarken og bygårdene og senere kirker og gatenett ble bygd fra 1130 og fram mot 1536. De første bydelene og Kongsgården lå lengst nord i byen. På Berget (i dag Slottsfjellet) ble borgen Tunsberghus bygget på 1200-tallet. Lengst syd i byen lå Olavskosteret. Den store bybrannen i 1536 forandret livsgrunnlaget for byen.

Helt fram til 1700-tallet var byen preget av nedgangstider, men fra ca 1750 startet en begynnende oppsving og ekspansjon med blant annet skipsfart og repslaging. Ny økonomisk vekst kom som følge av selfangst og hvalfangst og det ble store endringer i bybildet. Handelsbyen Tønsberg utviklet seg raskt fra 1950 og nye saneringer av gammel bebyggelse satte sitt preg. Byen ble offer for flere store bybranner. I 1970-årene kom ønsker om å bevare deler av det gamle bybildet. Trafikk, bygging av store kjøpesentra, oppmerksomhet om åpne offentlige rom og bevaring av gateløpet fra Middelalderen har de siste årene stått på dagsorden. Interessen for å bevare historiske bygninger er økende og omreguleringer skal gjøres med tilstrekkelig respekt for byens historie. Likevel, nye tider treffer også Norges eldste by der byens pre som en liten og kompakt by skal beholdes ( JP).

 

Tønsbergsangen

(tekst : Bjørnstjerne Bjørnson)

 

Du mer end tusenaars, gamle by

Som løfter flaget i dag mot sky

Og hører tolket av hele folket

dit gamle ry.

 

Du skinned fagert i morgengry

og endnu staar du i dag som ny

og bryter baner, hvor hvite svaner

mot maalet fly.

 

Saa stig med landet i morgen ny,

du mer end tusenaars gamle by !

Nu er det daget, nu løftes flaget

med gammelt ry.Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 02/03/2017 ]
Relatert informasjon
Relaterte lenker
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan