Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

Hjemmesykepleiesoner

Personrettet hjelp for sykepleie i hjemmet.

Hjemmesykepleier er organisert i fire soner. 

Nattevaktsonen dekker hele kommunen.

Vakttelefon sone Sem utenom kontortid : 95 83 98 20 

Vakttelefon sone Solvang utenom kontortid : 95 83 98 40 

Vakttelefon sone Søndre Slagen : 95 83 98 60 

Vakttelefon sone Træleborg  : 95 83 98 10 

 

Natt-tjenesten : 95 83 98 10 

Sone Træleborg

Bysone som strekker seg fra Jernbanegaten, Nedre bydel og Halvdan Wilhelmsens alle, Træleborg , Kaldnes og Husøy.
Beboere i omsorgsboligene i Larviksgt. 25 får personrettede tjenester ( hjemmesykepleie) etter vedtak fra denne sonen.

Besøksadresse:
Larviksgaten 25, Træleborg seniorsenter
Telefon: 33 35 50 10

VAKT utenom kontortid : 95 83 98 10

Soneleder Jane Benjaminsen Gamst
Telefon: 33 35 50 11
Epost: jane.benjaminsen.gamst@tonsberg.kommune.no

Gruppesykepleier telefon 33 35 50 14

Sone Sem

Landsone som strekker seg fra Stokke kommunegrense opp mot Re og videre til grense mot Horten Kommune, det innebærer hele Eik, Slagendalen, Barkåker, Rakkås til Kjærkrysset.
Hogsnes og Bjellandåsen hører med til denne sonen.
Beboere i omsorgsboligene i Temsengenveien ( Sem bo og servicesenter) får personrettede tjenester ( hjemmesykepleie) etter vedtak fra denne sonen

Besøksadresse:
Temsengveien 18, Sem bo og servicesenter
Telefon: 33 35 51 00

V AKT utenom kontortid : 95 83 98 20

Soneleder Torunn Mjøen
Tlf. 33 35 51 01
Epost: torunn.mjoen@tonsberg.kommune.no

Gruppesykepleier : 33 35 51 06

Sone Solvang

Bysone som strekker seg fra Jernbanegata, Slagen veien, opp Velleveien til Slagen Kirke, Presterødåsen, Gauterød, Nedre Råel, Nes og Husvik. Narverødveien blir skille mellom sone 4 og sone 6.
Beboere på Midtløkken bo og servicesenter får personrettede tjenester( hjemmesykepleie) etter vedtak fra denne sonen.

Besøksadresse:
Stenmalveien 1a, Midtløkken bo og servicesenter
Telefon: 33 35 48 50

VAKT utenom kontortid : 95 83 98 40

Soneleder Wenche Kolstad
Telefon. 33 35 48 50
Epost: wenche.kolstad@tonsberg.kommune.no

Gruppesykepleier : 33 35 48 54

Sone Søndre Slagen

Sone som strekker seg fra Narverødveien, Klopp, Vallø, Ringshaug, Skallevold, Volden, Tverved og Åsgårdstrandveien til Hortens grense.
Beboere i omsorgsboligen i Granatveien 2a og 2 b får personrettede tjenester (hjemmesykepleie) fra denne sonen

Besøksadresse:
Granatveien 2, Slagen bo- og servicesenter
Telefon: 33 35 37 82

VAKT utenom kontortid : 95 83 98 60

Soneleder Berit Askjer Lien
Telefon: 33 35 37 81
Epost:. bal@tonsberg.kommune.no

Gruppesykepleier : 33 35 37 83

Natt-tjenesten 

Natt tjenesten er felles for alle brukere som er innskrevet i virksomhet Hjemmetjenester. Det er 5 personer på nattevakt fra 22.00 til 08.00. Omsorgsboligene i Larvikgaten 25 og i Granatveien 2a / 2b har nattevakt tilstede hele natten.
Natt - tjenesten betjener tjenestemottakere med personrettet hjelp. De rykker ut på trygghetsalarmer.

Telefon 33 35 50 10

Telefon VAKT utenom kontortid 95 83 98 10

Soneleder Jane Benjaminsen Gamst
Telefon: 33 35 50 11
Epost: jane.benjaminsen.gamst@tonsberg.kommune.no

Gruppesykepleier : 33 35 50 14

  Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 09/30/2016 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan