Tønsberg Kommune
Tema og tjenesterPolitikk og demokratiOm Tønsberg

HR/Personal

Fagenheten er en del av rådmannens stab.

HR/personalenhetens ansvarsområde er fordelt på 2 fagseksjoner (lønn og personal), kommunens frikjøpte hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, samt oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.
Ansvarsområdet defineres som kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder HR-strategiarbeid og personalpolitikk, og kan deles inn i 4 hovedområder:
- lønn
- personal
- forhandlinger
- HMS inkludert IA-arbeid

Enheten er ansvarlig for retningslinjer nedfelt i Personalhåndbok, HMS- og internkontrollsystem som angir hvordanTønsberg kommune skal forholde seg til krav nedfelt i lov- og avtaleverk.

Lønn forestår all utbetaling av lønn og feriepenger, foretar lovpålagte trekk (pensjon og skatt m.m.), samt krever inn refusjon av sykepenger og fødselspenger. Seksjonen kvalitetssikrer lønnsgrunnlag og fungerer som rådgivere overfor virksomhetene innenfor lønns- og pensjonsområdet. I tillegg foretar seksjonen inn- og utmeldinger fra pensjonskassene og klargjør grunnlag for pensjonsberegning. Seksjonen har også lønnskjøring for kommunale foretak.

Personal er rådgivere for kommunens ledelse og virksomheter innenfor personal-, HMS- og IA-arbeidet. Enheten har ansvar at kommunen har en forsvarlig bedriftshelsetjeneste innenfor AML's krav. Sammen med bedriftshelsetjenesten, NAV og virksomhetene skal vi legge til rette for at kommunen har helsefremmende arbeidsplasser. Prosesstøtte ifm arbeidsmiljø til virksomhetene og kompetanseutvikling, inkl lederopplæring, inngår i oppgavene.

Administrasjon av lærlingordningen er også tillagt personal.

Drøftinger og forhandlinger vedr lønns- og arbeidsforhold inngår i enhetens ansvarsområde.

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn er et sekretariat som behandler søknader om erstatning for 12 Vestfoldkommuner. Søknadsfristen om erstatning gikk ut tidlig i 2011, og arbeidet forventes avsluttet innen sommeren 2012.

Fagenhetsleder : HR/personalsjef : Aase Helland Volle aase.helland.volle@tonsberg.kommune.no

 

 

 

 

 

 Tilbake
Skriv ut

[ Sist oppdatert 08/27/2013 ]
Tønsberg kommune | Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c | Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg | Telefon 33 34 80 00 | Webredaktør Jan Petter Bergan